De Vrienden van de Hortus
organiseren
op zaterdag 10 juni 2023
De Grote Hortus Dag.

De Vrienden zetten zich in voor behoud van de Hortus. De Hortus met zijn grote ecologische, biologische en maatschappelijke waarde, die staat in de tijd van nu en die aandacht schenkt aan de problemen van nu en van de toekomst.

De gemeente Groningen wil aan het eind van 2023 een Gebiedsvisie hebben voor het hele gebied van de Biotoop en de Hortus. De Vrienden willen daar graag bij helpen en hebben een toekomstvisie gepubliceerd in het Vriendenbericht van december 2022 en op de website van de Vrienden.

Het terrein van onze Hortus is groot: dat biedt veel kansen en die willen wij benutten. Er is ruimte voor educatie, voor wetenschappelijke experimenten, voor beleven van kunst en cultuur, voor een Natuurmuseum, voor rust en bezinning en om volop te genieten! 

10 juni wordt een dag waarop er door de hele Hortus heen (en misschien ook in de Biotoop) allerlei activiteiten plaatsvinden. Zo worden aan de hand van 5 thema’s de kansen van de Hortus uitgelicht en samen met de bezoekers verder onderzocht.

Voor meer informatie over de thema’s: klik hier.
Om je aan te melden als vrijwilliger: klik hier.

Zet de datum 10 juni vast in je agenda!

De foto’s op deze website zijn gemaakt door Vrienden van de Hortus.