Privacy

De Vriendenvereniging gebruikt de persoonsgegevens van personen die zich aanmelden via deze website degrotehortusdag.nl  voor de volgende doelen:

 • De naam en emailadres voor het per e-mail versturen van gerichte berichten die betrekking hebben op de organisatie van DGHD op 10 juni, zoals over bijeenkomsten.  Om dit mogelijk te maken worden de gegevens geregistreerd bij een e-mailing dienstverlener. De dienstverlener gebruikt de informatie uitsluitend voor het versturen van de e-mailings.

• De naam en het telefoonnummer wordt gebruikt om gericht contact te leggen tussen de (beoogde) vrijwilliger en de trekker van de verschillende themateams. 

De gegevens worden niet gebruikt voor andere doelen.
Alle bestuursleden van de Vereniging Vrienden van de Hortus hebben toegang tot de gegevens.


Door middel van een e-mail verzoek aan vriendenhortusharen@gmail.com kan opgevraagd worden welke informatie geregistreerd is en kunnen eventuele correcties worden doorgegeven.